6 października 2017 Andrzej Maciejczyk

Czy ICComfort.pl posiada ubezpieczenie?

Tak, w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w razie potrzeby pokrywamy wszystkie szkody w pełnej wysokości a łączna i całkowita odpowiedzialność ograniczona jest do wartości szkody powstałej w Twoim pojeździe. Wartość tą obliczamy na podstawie bazy kalkulacji EuroTax na dzień odbioru Twojego auta. Wartość naszego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynosi 500.000 zł na dzień 1.10.2017 r.

Was this answer helpful ? Yes / No