13 października 2017 Andrzej Maciejczyk

Co jeśli w trakcie przejazdu z/do warsztatu uszkodzicie mój samochód?

Bierzemy na siebie całą Odpowiedzialność, od momentu odebrania od Ciebie samochodu, aby dostarczyć go do warsztatu, poprzez cały czas naprawy, aż do momentu jego zwrotu po wykonaniu usługi. Odpowiadamy za wszelkie uszkodzenia w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pokrywamy wszystkie szkody w pełnej wysokości kosztów. Łączna i całkowita odpowiedzialność ograniczona jest do wartości szkody powstałej w Twoim pojeździe. Wartość tą obliczamy na podstawie bazy kalkulacji EuroTax na dzień odbioru Twojego auta. Wartość naszego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynosi 500.000 zł na dzień 1.10.2017 r.

Was this answer helpful ? Yes / No