13 października 2017 Andrzej Maciejczyk

Jak mogę zgłosić reklamację, jeśli po odbiorze okaże się, że coś nie działa/nie jestem zadowolony/a z wykonanej usługi?

Wszystkie reklamacje możesz zgłosić w następujący sposób:

  1. mailowo – wysyłając wiadomość na adres bok@iccomfort.pl,
  2. pocztą – wysyłając pismo reklamacyjne na adres: ICComfort.pl, ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa,
  3. osobiście – przekazując informację mobilnemu technikowi w trakcie odbioru auta, po wykonanej usłudze.

W przypadku punktów 1 i 2 prosimy o podanie:

  1. numeru zlecenia usługi, który znajdziesz w swoim koncie klienta ICComfort.pl lub w wiadomościach systemowych wysyłanych do Ciebie w ramach zlecenia,
  2. marki, modelu i numeru rejestracyjnego samochodu, którego dotyczy reklamacja,
  3. swoich aktualnych danych kontaktowych.

Reklamacje rozpatrywane są przez naszą stronę w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

Was this answer helpful ? Yes / No